30 Sierpień 2014

  wstęp
  co to jest implant?
  jak działa implant?
  od czego zacząć?
  jak długo trwa leczenie?
  przeciwskazania
  usunięcie zębów - implant
  trwałość implantu
  gdy mało kości
  zęby natychmiastowe
  szkolenia
  dyplomy-certyfikaty
  kontakt
 
Czy natychmiast po założeniu implantu można założyć koronę lub protezę ?

Dzięki zastosowaniu implantów nowej generacji /odpowiedni kształt i powierzchnia/ oraz technice diagnostyczno-chirurgicznej CEREC - GALILEOS istnieje możliwość założenia implantów i natychmiastowego osadzenia na nich koron lub mostów. Jest to możliwe, kiedy istnieją u pacjenta odpowiednie warunki anatomiczne. Dotyczy to zarówno braku pojedynczego zęba jak i szczęk bezzębnych. Precyzyjne komputerowe zaplanowanie umiejscowienia implantów pozwala na „wirtualne’ przeprowadzenie zabiegu. Dzięki temu możliwe jest wykonanie korony, mostu czy całkowitej protezy przykręcanej na stałe jeszcze przed przeprowadzeniem zabiegu. Należy jednak pamiętać, że wszystkie odbudowy natychmiastowe są tymczasowe i po kilku miesiącach od implantacji muszą być wymienione na docelowe.

Oddzielnym zagadnieniem są przypadki, gdzie nie tylko brakuje zębów, ale również nastąpił duży zanik kości szczęk. Jednak i w tym przypadku można pomóc. Wystarczy bowiem zastosować system All-on-4 , polegający na założeniu 4 implantów w odpowiedni sposób i w tym samym dniu oddać protezo-most przykręcany na stałe.

Od kilku już lat możliwości wprowadzania implantów w przypadkach złych warunków anatomicznych znacznie wzrosły, dzięki zastosowaniu urządzenia Piezosurgery.

Pozwala ono zarówno na przygotowanie kości do regeneracji w sposób zapewniający maksymalnie skuteczne i przewidywalne wyniki, a także wykorzystuje najnowszą technikę przygotowywania otworów pod implanty. Dzięki temu uzyskuje się zarówno lepszą stabilizację wszczepów, jak też skrócony zostaje czas potrzebny do połączenia implantu z tkanką kostną.

O wszystkich możliwościach i wykorzystaniu ich w konkretnym przypadku nasi pacjenci informowani są podczas konsultacji, na której przedstawiony jest także kosztorys całości leczenia.

 

1. Bezzębie w szczęce i żuchwie, bardzo trudne warunki implantacji
2. Założone 4 implanty w systemie All-on-4 w żuchwie

3. Protezo-most przykręcany na stałe
do 4 implantów